Företaget

Redovisningstjänst AB

Redovisningstjänst AB bildades 1990 i Lycksele. Företaget har under åren växt och utvecklats och består idag av 20 st. anställda på tre orter; Lycksele, Umeå och Vilhelmina.

Vår affärsidé är att vara en fullservicebyrå som erbjuder kompletta lösningar inom ekonomi, administration, familje- och affärsjuridik. Vi skräddarsyr våra tjänster efter kundens behov. Tillgänglighet, engagemang och kunskap är honnörsord hos oss.

Redovisningstjänst vänder sig till dig som behöver hjälp med administration eller familje- och affärsjuridik på ett eller annat sätt. Vi vänder oss till stora som små företag och privatpersoner.

Redovisningstjänst AB är certifierad enligt ISO 9001:2008. ISO 9001 är en internationellt accepterad standard för kvalitets- och ledningssystem. ISO-ceritifieringen innebär att våra rutiner och arbetssätt är noga dokumenterade och prövade med tanke på kundens säkerhet och nytta. Vi kontrolleras kontinuerligt av branschorganisationens interna revisorer och fristående ackrediterade certifieringsorgan.

Vi har av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR auktoriserade redovisningskonsulter vilket innebär att du som kund med trygghet kan lämna dina uppdrag till oss. Auktoriserade redovisningskonsulter besitter en gedigen teoretisk och praktisk kompetens. För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs flera års praktisk yrkeserfarenhet, god basutbildning samt att man fortlöpande genomgår aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning.

Vi samarbetar med Pocom Juridik & Ekonomi AB i Umeå. Bolaget bildades 1995 och den huvudsakliga verksamheten är inriktad på ekonomi mot företagare inom samtliga bolagsformer samt samfällighetsföreningar och andra föreningar.